es Spanish

Lietošanas noteikumi

1. Vispārējs

1.1. Laipni lūdzam vietnē Immediateedge.co (“vietne”).

1.2. Vietnē ir iekļauta informācija par trešo pušu platformām ( “Trešo pušu platformas”), lai darbotos ar Bitcoins ( "Pakalpojumi").

1.3. Šie lietošanas noteikumi ( "Noteikumi") regulēt izmantošanu, ko jūs ("Tu tavs" "Lietotājs") Vietnes vai Pakalpojumu markas. Pirms Pakalpojumu izmantošanas jums rūpīgi jāizlasa šie noteikumi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šie Noteikumi veido juridiski saistošu līgumu starp Jums un Uzņēmumu, un, ja Jūs nepiekrītat kādam no šo noteikumu nosacījumiem, Jums nekavējoties jāpārtrauc vietnes lietošana. Izmantojot vietni, jūs piekrītat Noteikumiem, kas laiku pa laikam tiek grozīti.

Šie noteikumi ietver mūsu privātuma politiku, un, pieņemot šos noteikumus, jūs apstiprināt, ka piekrītat arī mūsu privātuma politikai (varat pārskatīt mūsu privātuma politiku, noklikšķinot šeit).

2. Atbilstība

2.1. Jums ir tiesības izmantot vietni tikai tad, ja veicat visas šīs darbības:

2.1.1. Jums ir vismaz 18 gadi.

2.1.2. 2.1.2. Jums ir tiesības, pilnvaras un spējas noslēgt šos Noteikumus un ievērot visus šo noteikumu noteikumus un nosacījumus.

2.1.3. Jums nav aizliegts izmantot Vietni un/vai Pakalpojumus saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem, kurā dzīvojat vai atrodaties, izmantojot Vietni.

2.2. Uzņēmums nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas vai garantijas attiecībā uz Vietnes un/vai Pakalpojumu likumību un/vai to, kā jebkura persona izmanto Vietni un/vai Pakalpojumus, un nav atbildīgs par Vietnes nelikumīgu izmantošanu. un/vai Lietotāja Pakalpojumus.

3. Aizliegtās teritorijas

3.1. Neatkarīgi no iepriekš minētā vispārīguma, Uzņēmums pēc saviem ieskatiem var ierobežot Vietnes un/vai Pakalpojumu (vai jebkuras to daļas) pieejamību (i) jebkuram Lietotājam jebkurā teritorijā (“Aizliegtās teritorijas”), un (ii) jebkurš Lietotājs, kurš neievēro Uzņēmuma AML (noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas) un/vai KYC (pazīstiet savu klientu) politiku un praksi, vai (iii) par kuru uzņēmums pamatoti uzskata, ka tas var pakļaut to likumīgai, regulējošiem, reputācijas vai ekonomiskiem riskiem.

3.2. [ASV Kanadas Izraēlas] teritorijas ir īpaši izslēgtas no šiem noteikumiem, un tās ir ierobežotas teritorijas.

3.3. Ja Sabiedrība pamatoti uzskata, ka jebkura tiesiskā vai normatīvā vide (un/vai jebkādas faktiskas vai ierosinātas izmaiņas tajā) attiecīgajā teritorijā pakļaus Sabiedrību tiesiskam, regulējošam, reputācijas vai ekonomiskam riskam šajā teritorijā, ja Sabiedrība turpinās sniegt vai padarot Vietni un/vai Pakalpojumus (vai jebkuru to daļu) pieejamu Lietotājiem šajā teritorijā, Uzņēmums var informēt Jūs par savu lēmumu noteikt šo teritoriju par ierobežotu teritoriju, un pēc šāda paziņojuma Jūs nekavējoties pārtraucat lietot Vietni. un/vai Pakalpojumi.

3.4. Uzņēmums pēc saviem ieskatiem var noteikt papildu prasības vai nosacījumus, pirms pieņem Lietotājus, kuri dzīvo noteiktās valstīs vai ierodas no tām. Turklāt tiek atzīts, ka gadījumā, ja kāds Lietotājs dodas uz Ierobežotajām teritorijām, Vietne un/vai Uzņēmuma pakalpojumi var nebūt pieejami un/vai tajos var tikt bloķēti.

4. Aizliegtas darbības

4.1. Jūs piekrītat izmantot Vietni un Pakalpojumus cieņpilnā veidā un piekrītat:

4.1.1. Izveidojiet saiti uz vietni un/vai izmantojiet vietni, lai augšupielādētu, lejupielādētu, izplatītu, publicētu vai pārsūtītu (a) informāciju vai citu materiālu veidā, kas pārkāpj jebkādas tiesības, tostarp intelektuālā īpašuma tiesības, privātuma tiesību aizsardzību vai jebkuru citas tiesības; b) informāciju vai citus materiālus, kuru publicēšana vai izmantošana ir aizliegta, lai radītu draudus, kaitējumu, apvainojumu, apmelošanu, neslavas celšanu, rasismu vai nepiemērotu saturu; (c) informācija vai cits materiāls, kas ietver vīrusu vai citu programmatūru, kas var kaitēt Uzņēmuma vai trešās puses datorsistēmām vai tādā veidā, kas var ierobežot vai neļaut citiem izmantot Vietni; (d) informāciju vai citus materiālus, kas pārkāpj jebkuru likumu; vai (e) informācija vai citi materiāli, kas ietver jebkāda veida reklāmu bez iepriekšējas rakstiskas Uzņēmuma atļaujas.

4.1.2. Noņemiet vai mainiet jebkādus attiecinājumus, juridiskus paziņojumus vai citus īpašumtiesības apzīmējumus vai etiķetes vietnē.

4.1.3. Izmantojiet Pakalpojumus, izmantojot jebkuru saskarni, kas nav vietne.

4.1.4. Iejaukties Vietnes un/vai Pakalpojumu lietošanā citiem Lietotājiem.

4.1.5. Izmantojiet robotprogrammatūras vai citas automatizētas metodes, lai piekļūtu Vietnei un/vai Pakalpojumiem vai izmantotu tos.

4.1.6. Augšupielādēt vai pārsūtīt (vai mēģināt augšupielādēt vai pārsūtīt) bez uzņēmuma atļaujas jebkādu materiālu, kas darbojas kā pasīvs vai aktīvs informācijas vākšanas vai pārsūtīšanas mehānisms, tostarp, bez ierobežojumiem, tīmekļa kļūdas, sīkfaili vai citas līdzīgas ierīces spyware.

4.1.7. Piedalīties kadrēšana, spoguļošana” vai jebkura cita veida Pakalpojumu izskata vai funkcijas simulācija.

4.1.8. Pārkāpt visus piemērojamos likumus vai noteikumus, mudināt vai veicināt jebkādas nelikumīgas darbības, tostarp, bet ne tikai, autortiesību pārkāpumus, preču zīmju pārkāpumus, neslavas celšanu, privātuma aizskaršanu, identitātes zādzību, pirātismu, uzlaušanu vai viltotas programmatūras izplatīšanu.

4.1.9. Veikt jebkādas izmaiņas un/vai jebkādā veidā iejaukties Vietnes avota kodā un ielādēt jebkuru programmatūru un/vai lietojumprogrammu, kas var kaitēt vai nodarīt kaitējumu Uzņēmumam, Vietnei vai jebkurai citai trešajai pusei.

4.1.10. Izjaukt, dekompilēt vai apgrieztā inženierijā jebkuru programmatūru vai citu tehnoloģiju, kas iekļauta vietnē vai izmantota Pakalpojumu sniegšanai.

4.2. Jūs atzīstat, ka, neierobežojot citas Sabiedrības tiesības, gadījumā, ja Uzņēmums uztraucas par to, ka vietnes lietošana neatbilst šo Noteikumu vai jebkura piemērojamā likuma noteikumiem, Uzņēmums var izsekot, kā jūs izmantojat Vietne. Vietne vai Pakalpojumi, neļauj jums piekļūt Vietnei, nodot jūsu uzvedības modeļus vietnē trešajām personām un veikt jebkādas citas darbības, kuras Uzņēmums uzskata par piemērotām, lai aizsargātu savu īpašumu un/vai tiesības un/vai trešo pušu tiesības.

5. Intelektuālā īpašuma tiesības

5.1. Vietne un tās saturs, tostarp video materiāli, teksti, fotoattēli, logotipi, dizaini, mūzika, skaņa, figūras, zīmoli un jebkurš cits vietnes saturs ir aizsargāts ar Uzņēmuma vai trešo pušu intelektuālā īpašuma tiesībām.

5.2. Attiecībās starp Uzņēmumu un Lietotāju Uzņēmums patur visas tiesības, īpašumtiesības un intereses par Vietni un Pakalpojumiem. Vietnes un/vai Pakalpojumu izmantošana nepiešķir Lietotājam nekādas intelektuālā īpašuma tiesības, kas ietvertas Vietnē un/vai Pakalpojumos, izņemot tiesības izmantot Vietni un/vai Pakalpojumus saskaņā ar noteikumiem. no šiem nosacījumiem.

5.3. Lietotājs drīkst izmantot Vietni un/vai Pakalpojumus tikai personiskām un nekomerciālām vajadzībām.

5.4. Lietotājs nedrīkst un nedrīkst atļaut nevienai citai pusei modificēt, dekompilēt, izjaukt, reverso inženieriju, kopēt, pārsūtīt, izveidot atvasinātus darbus, iznomāt, izsniegt apakšlicenci, izplatīt, reproducēt ierāmētus, pārpublicēt, nokasīt, lejupielādēt, parādīt, pārsūtīt, publicēt. , iznomāt vai pārdot jebkādā veidā vai ar jebkādiem līdzekļiem, pilnībā vai daļēji, izmantot jebkuram citam mērķim, izņemot vietnes vai Pakalpojumu izmantošanai saskaņā ar Noteikumiem vai kā citādi izmantot jebkuru no Vietnes satura bez īpašas iepriekšējas Sabiedrības rakstiska atļauja.

6. Atbildības ierobežojums

6.1. Jūs uzņematies atbildību par vietnes un/vai Pakalpojumu izmantošanu. Ciktāl to pieļauj tiesību akti, Uzņēmums atsakās no visām garantijām, tiešām vai netiešām, saistībā ar Vietni un Pakalpojumiem un to izmantošanu, tostarp netiešajām garantijām par piemērotību tirdzniecībai, īpašumtiesībām, piemērotību noteiktam mērķim vai nepārkāpšanu, lietderību, autoritāte, precizitāte, pilnīgums un savlaicīgums. Attiecīgi Pakalpojumi, tostarp viss saturs un līdzekļi, kas ir pieejami Vietnē vai kuriem ir pieejami caur šo vietni, tiek nodrošināti “tādi, kādi tie ir”, “kā pieejami” un “ar visiem trūkumiem”.

6.2. Neierobežojot iepriekšminētā vispārīgumu, Uzņēmums neuzņemas atbildību par (a) kļūdām, kļūdām vai neprecizitātēm jebkurā Vietnes saturā; (b) jebkādu pārraides pārtraukšanu vai pārtraukšanu uz Vietni vai no tās vai ar Pakalpojumu starpniecību; (c) jebkādas kļūdas, vīrusi, Trojas zirgi vai tamlīdzīgi, ko jebkura trešā puse var pārsūtīt uz Vietni vai Pakalpojumiem vai ar to starpniecību.

6.3. Jūs piekrītat atlīdzināt Uzņēmumam jebkādus zaudējumus, kas tieši vai netieši radušies Jums un/vai jebkurai citai trešajai pusei saistībā ar Vietni un/vai Pakalpojumiem, un Jūs būsiet pilnībā atbildīgs par jebkuru lēmumu, ko pieņemsiet, pamatojoties uz Vietnes un/vai Pakalpojumu saturu.

6.4. Uzņēmums nekādā gadījumā nav atbildīgs jums vai jebkurai trešajai pusei par īpašiem, tiešiem, netiešiem, nejaušiem, īpašiem, sodošiem vai izrietošiem zaudējumiem, tostarp jebkādu zaudētu peļņu vai datu zudumu, kas izriet no jūsu vietnes lietošanas un/vai Pakalpojumi vai citi materiāli, kas pieejami, izmantojot tīmekļa vietni vai ir lejupielādēti no tās vai kā daļa no pakalpojumiem neatkarīgi no tā, vai tie ir balstīti uz garantiju, līgumu, deliktu vai jebkuru citu juridisku teoriju, un neatkarīgi no tā, vai uzņēmums ir vai nav informēts par šo bojājumu iespējamību. un gadījumos, kad tiesu iestāde atzīst Uzņēmumu par atbildīgu, tā atbildība nepārsniegs 1.000 USD. Iepriekšminētais atbildības ierobežojums ir piemērojams, ciktāl to pieļauj piemērojamās jurisdikcijas tiesību akti.

6.5. Jūs īpaši atzīstat, ka Uzņēmums nav atbildīgs par Lietotāja saturu vai jebkuras trešās puses apmelojošu, aizskarošu vai nelikumīgu rīcību un ka kaitējuma vai zaudējumu risks no iepriekš minētā pilnībā gulstas uz jums.

6.6. Uzņēmums nav atbildīgs par telefona vai tīkla līniju, tiešsaistes datorsistēmu, serveru vai pakalpojumu sniedzēju, aparatūras, programmatūras, kļūmēm, kas radušās tehnisku problēmu vai satiksmes sastrēgumu dēļ. Interneta trafiku (vai interneta nepieejamību) vai nesaderību starp Vietni. vai Pakalpojumi un jūsu pārlūkprogramma un/vai cits aprīkojums. Neierobežojot iepriekšminētā vispārīgumu, Uzņēmums neuzņemas nekādu atbildību vai risku par Jūsu interneta lietošanu.

7. Trešās puses pakalpojumi vai saturs

7.1. Izmantojot Pakalpojumus, jūs varat skatīt trešo pušu nodrošināto saturu vai pakalpojumus, tostarp sludinājumus un pārskatus Trešo pušu platformās.

7.2. Mēs nekontrolējam, neapstiprinām un nepieņemam šādu saturu vai pakalpojumus, un tie ne vienmēr var būt precīzi vai atjaunināti.

7.3. Attiecīgi mēs iesakām jums neatkarīgi pārbaudīt visu informāciju, pirms paļauties uz to, un jebkurš lēmums vai darbība, kas pieņemta, pamatojoties uz šādu informāciju, ir tikai jūsu atbildība.

8. Saites

8.1. Vietnē var būt saites, saturs, reklāmas, akcijas, logotipi un citi materiāli no citām vietnēm vai programmatūras, ko kontrolē vai piedāvā trešās puses ("Saites"). Mēs brīdinām jūs, lai pārliecinātos, ka saprotat riskus, kas saistīti ar šādu vietņu, programmatūras vai materiālu izmantošanu, pirms kaut ko iegūstat, lietojat, paļaujaties uz to vai iegādājaties kaut ko, izmantojot vai pamatojoties uz šādām vietnēm vai programmatūru. Šādas saites tiek nodrošinātas tikai jūsu ērtībām, un jūs piekrītat, ka nekādā gadījumā neuzņemat mūs atbildīgus par zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies, izmantojot vai paļaujoties uz jebkādu saturu, precēm vai pakalpojumiem, kas pieejami citās vietnēs vai programmatūrā.

8.2. Saišu iekļaušana Vietnē neveido apstiprinājumu, autorizāciju, sponsorēšanu, saistību vai jebkādu citu savienojumu starp Uzņēmumu un šīm tīmekļa vietnēm, programmatūru vai to operatoriem.

8.3. Mēs neesam pārskatījuši nevienu vai visas no šīm saitēm un neesam atbildīgi par jebkādu saistīto vietņu vai programmatūras saturu. Mēs iesakām jums pārliecināties, ka saprotat riskus, kas saistīti ar šādu vietņu vai programmatūras lietošanu, pirms kaut ko izgūstat, izmantojat, uzticaties vai iegādājaties, izmantojot šīs vietnes vai programmatūru. Mēs nekādā gadījumā neuzņemamies atbildību par zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies, izmantojot vai paļaujoties uz saturu, precēm vai pakalpojumiem, kas pieejami citās vietnēs vai programmatūrā.

9. Dažādi

9.1. Mēs pēc saviem ieskatiem varam laiku pa laikam grozīt, modificēt vai pārtraukt jebkuru Pakalpojumu un/vai ieviest jaunus Pakalpojumus. Mēs neesam atbildīgi par zaudējumiem, kas jums radušies šādu izmaiņu rezultātā, un šajā sakarā jums nebūs pretenziju pret Mums.

9.2. Mēs varam laiku pa laikam mainīt šos Noteikumus. Kad mēs to izdarīsim, mēs jūs informēsim, šīs lapas augšdaļā ievietojot jaunāko versiju un pārskatīšanas datumu, un visas izmaiņas stāsies spēkā tūlīt pēc šādas publicēšanas. Tīmekļa vietnes turpmāka izmantošana pēc jebkādu izmaiņu stāšanās spēkā tiks uzskatīta par jūsu piekrišanu pārskatītajiem noteikumiem.

9.3. Lietotājs piekrīt, ka informācijas nosūtīšana uz Vietni vai no tās nerada starp viņu un Uzņēmumu nekādas attiecības, izņemot tās, kas norādītas šajos Noteikumos.

9.4. Šie Nosacījumi un Privātuma politika ar to izmaiņām veido vienīgie spēkā esošie līgumi starp Uzņēmumu un Lietotāju, un nav neviena rakstiska vai mutiska deklarācija, solījums, piekrišana vai apņemšanās, kas nav iekļauta Privātuma politikas noteikumos. būs saistošs pusēm.

9.5. Ja mēs neizpildām vai kavējam jebkādu tiesību, pilnvaru vai tiesiskās aizsardzības līdzekļa izmantošanu saskaņā ar šī dokumenta noteikumiem, tas nenozīmē atteikšanos no tiem, kā arī jebkura tiesību, pilnvaru vai tiesiskās aizsardzības līdzekļa vienīgā vai daļēja izmantošana netraucēs jebkādu citu izmantošanu vai izmantošanu. jebkādām citām tiesībām, pilnvarām vai resursiem.

9.6. Ja kompetentās jurisdikcijas tiesa atzīs par neizpildāmu saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem kādu no šiem Noteikumiem, šis noteikums tiks nošķirts no šiem Noteikumiem, un pārējie Noteikumi tiks interpretēti tā, it kā šis noteikums būtu atdalīts un būs izpildāms. saskaņā ar tās noteikumiem; tomēr šādā gadījumā šie Noteikumi ir jāinterpretē tā, ka tie, cik vien iespējams, un ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, nodrošina izslēgtā noteikuma nozīmi un nolūku, kā to nosaka šāda tiesa. Kompetentā jurisdikcija.

9.7. Mēs varam nodot vai nodot jebkuras un visas mūsu tiesības un pienākumus, kas izriet no šī līguma, jebkurai trešajai pusei; Neatkarīgi no iepriekšminētā vietni un/vai jebkuru no Pakalpojumiem var pārvaldīt trešās puses. Jūs nedrīkstat jebkādā veidā nodot, nodot vai ieķīlāt savas tiesības vai pienākumus saskaņā ar šiem Noteikumiem.